Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Водорасли и продукти от водорасли. Термини и определения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-31 още

Качество на почви. Речник (ISO/DIS 11074:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Безопасност при пожар. Речник (ISO/DIS 13943:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Управление на събирането и транспортирането на отпадъци. Речник (ISO 24161:2022)

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-15 още

Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания за експлоатационните показатели за химичен риск (ISO/DIS 374-1:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-50 още

Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания за експлоатационните показатели за риск от микроорганизми (ISO/DIS 374-5:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-50 още

Текстил. Екологични аспекти. Речник (ISO 5157:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-44 още

Охрана на труда. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Охрана на природата. Атмосфера. Термини и определения на емисиите от двигателите на автомобили, трактори, самоходни селскостопански и пътностроителни машини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Опазване на природата. Почва. Ерозия. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Почви. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Земи. Термини и определения в областта на рекултивация на земите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Ландшафти. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Безопасност на машини. Физически характеристики на човека. Част 1: Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Термини и определения. Част 3: Скрап

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Термини и определения. Част 4: Остатъци от алуминиевата индустрия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Опаковане. Опаковки и околна среда. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още