Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Фасилити мениджмънт. Речник (ISO/DIS 41011:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-34 още

Осигуряване на транзакции в електронната търговия. Терминология (ISO/DIS 32110:2023)

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ТК-80 още

Управление на активите. Общ преглед, принципи и терминология (ISO/AWI 55000)

30.20 Начало на гласуване в ТК

ТК-34 още

Система за техническо обслужване и ремонт. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Система за техническо обслужване и ремонт на техниката. Техническа диагностика. Основни термини и определения

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 4 още

Управление на стойността. Речник. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Поддържане. Терминология в областта на поддържането

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-104 още

Туристически услуги. Туристически агенции и туроператори. Терминология

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-89 още

Транспорт. Логистика и услуги. Обществен транспорт. Определене на качеството на услугата, цели и измерване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-97 още

Транспортни услуги. Логистика. Речник на термините

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-97 още

Доставчици на услуги за сигурност. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-102 още

Анализ на печатните медии. Речник и изисквания към услугата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Услуги за енергийна ефективност. Определения и изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Инженерни услуги. Терминология за описание на инженерни услуги при строителство на сгради, инфраструктура и индустриални съоръжения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Инженерни услуги. Терминология за описание на инженерни услуги за индустриални продукти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Биопродукти. Речник

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Tуристически услуги. Хотели и други видове туристическо настаняване. Речник (ISO 18513:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Сигурност и устойчивост. Речник (ISO 22300:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-102 още