Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Онтологичен регистър на стандартизирани продукти и предаване в табличен вид. Част 1: Логическа структура на пакети от данни (IEC 62656-1:2014)

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 2 още

Писмен превод, устен превод и свързани технологии. Речник (ISO/DIS 20539:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-108 още

Дати и време. Понятия и речник (ISO/FDIS 34000:2022)

50.00 Проект, регистриран за официално гласуване

ТК-80 още

Информация и документация. Основни положения и речник (ISO/AWI 5127:2022)

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-16 още

Осветление. Термини и определения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-54 още

Стандартизация и свързаните с нея дейности. Речник на общите термини (ISO/IEC Guide 2:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Онтологичен регистър на стандартизирани продукти и предаване в табличен вид. Част 1: Логическа структура на пакети от данни (IEC 62656-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Онтологичен регистър на стандартизирани продукти и предаване в табличен вид. Част 3: Интерфейс за общ информационен модел (IEC 62656-3:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Онтологичен регистър на стандартизирани продукти и предаване в табличен вид. Част 5: Интерфейс за описание на дейности (IEC 62656-5:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Формат за обмен на технически данни за използване при проектиране на системи за промишлена автоматизация. Маркиран език за автоматизация (Automation Markup Language - AML). Част 3: Геометрия и кинематика (IEC 62714-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Термини и определения за достъпност (IEC 63080:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Измервателни трансформатори. Част 99: Речник (IEC 61869-99:2022/Cor 1:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни трансформатори. Част 99: Речник (IEC 61869-99:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Онтологичен регистър на стандартизирани продукти и предаване чрез пакети с данни. Част 8: Интерфейс за уебуслуги за пакети с данни (IEC 62656-8:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Техническа документация за оценяване на електрически и електронни продукти по отношение ограничаването на опасни вещества (IEC 63000:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Техническа документация за продукт. Речник. Термини, свързани с технически чертежи, дефиниция на продукт и съответната документация (ISO 10209:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Техническа документация за продукт (TPD). Ръбове с неопределена форма. Означения и оразмеряване (ISO 13715:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Терминологична дейност и терминологична наука. Речник (ISO 1087:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-108 още