Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Биологично оценяване на медицински изделия. Част 7: Остатъци от етиленов оксид след стерилизация

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Стерилизатори за медицинско предназначение. Малки стерилизатори с водна пара. Изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за въздушни линейки

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Методи за изпитване на превръзки за рани. Аспекти на абсорбцията и пропускането на пари от влага, водоустойчивост и приспособимост

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Хирургически облекла и покривала. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Хирургически покривала и манти

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-87 още

Хирургически облекла и покривала. Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Стерилно работно облекло

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-87 още

Стерилизатори за медицинско предназначение. Стерилизатори с пара и формалдехид с ниска температура. Изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Стерилизатори за медицински цели. Стерилизатори с етиленов оксид. Изисквания и методи за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-87 още

Офталмологична оптика. Сравнителен метод за изпитване на рамки за очила и слънчеви очила за отделяне на никел

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Стерилизатори за медицинско предназначение. Стерилизатори с пара от водороден пероксид с ниска температура. Изисквания и изпитвания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Антимикробни превръзки за рани. Изисквания и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Линейки

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Достъпни системи за самостоятелен живот. Изисквания и препоръки

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-87 още

Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки. Част 1: Общи системи за носилки и съоръжения за обслужване на пациенти

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки. Част 2: Механизирана носилка

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-87 още

Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки. Част 3: Носилка за тежък режим на работа

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки. Част 4: Сгъваем стол за пренасяне на пациенти

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още