Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Еластични подови покрития. Подложки от пресуван корк. Изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Еластични подови покрития. Подови плочи от корк. Изисквания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили за системи за водоснбдяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 2: Профили от PVC-U, покрити с фолиа, залепени с лепила

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 7: Изпитване на опън с пробни тела с шийка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 8: Изисквания

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-81 още

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Ламинирани подови покрития. Спецификации, изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на течни горива при атмосферно налягане. Характеристики на продукта и методи за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Полипропилен с минерални модификатори (PP-MD). Част 1: Изисквания за тръбите, свързващите части и системата

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от полистирен (РS)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от полиетилен (РЕ)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на полипропиленови (РP) рециклати

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още