Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Степен и точност на разстилане на свързващи вещества и скален материал

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-68 още

Съоръжения за управление на движението. Светлинни устройства за предупреждение и безопасност

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 16: Иносване чрез гуми с шипове

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението по размер на трошенокаменни фракции

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-68 още

Асфалтови смеси - Методи за изпитване - Част 22: Деформация от натоварване при преминаване на колелата

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 26: Коравина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 33: Подготовка на пробни тела чрез валцуващ уплътнител

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 35: Приготвяне на смеси в лаборатория

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 4: Възстановяване на битума: Фракционна колона

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 41: Устойчивост на противозамръзващи течности

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 43: Устойчивост на горива

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 47: Определяне на съдържанието на пепел в естествен асфалт

50.60 Край на гласуването

ТК-68 още

Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности. Изисквания и методи за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-68 още

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 3: Направляващи стълбчета и светлоотразители

20.60 Край на периода за коментари

ТК-68 още

Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Характеристики на пoвърхността на пътища и летища. Методи за изпитване. Част 8: Определяне на параметрите за напречна неравност

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: Порест асфалт. Национално приложение (NA)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Бетонни настилки. Част 5: Определяне на сцеплението на дюбели за използване в бетонни настилки

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още