Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Общи изисквания. Част 1: Изисквания за всички видове въжени линии

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Строителни съоръжения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Системи за задвижване и друго механично обзавеждане

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превоз на хора. Превозни средства. Част 1: Закрепвания към транспортното въже, колички на превозно средство, захващащи спирачки, кабини, седалки, вагони, превозни средства за техническо поддържане, тегличи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Превозни средства. Част 1: Закрепвания към транспортното въже, колички на превозно средство, захващащи спирачки, кабини, седалки, вагони, превозни средства за техническо поддържане, тегличи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-66 още

Подемници за превозни средства

20.60 Край на периода за коментари

ТК-66 още

Повдигани площадки. Направлявани от мачта работни площадки

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-66 още

Изисквания за безопасност за повдигателни площадки. Част 1: Повдигателни площадки, обслужващи до две определени нива за разтоварване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Безопасност на транспортни ленти за зимни спортове или развлекателни дейности

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Безопасност на машини. Въжени линии за превозване на материали и специално определени лица. Общи изисквания за безопасност

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 3: Електрически и хидравлични малки товарни асансьори

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване само на товари. Част 31: Асансьори, достъпни само за товари

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 41: Вертикалноповдигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 42: Вертикалноповдигащо устройство със затворено превозно средство, предназначено за хора, включително за хора с ограничена подвижност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 43: Асансьори за кранове

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 44: Подемни съоръжения във вятърни турбини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товаропътнически асансьори. Част 76: Евакуиране на хора с увреждания, използващи асансьори

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още