Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне съпротивлението на раздиране (със стебло на гвоздей)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-61 още

Шистови и каменни продукти за прекъснато полагане на покриви и външни облицовки. Част 2: Методи за изпитване на шисти и карбонатни шисти

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-61 още

Шистови и каменни продукти за прекъснато полагане на покриви и външни облицовки. Част 3: Спецификации за шистови и каменни продукти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти. Общи правила за оценяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Правила за вземане на извадки

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на механичните характеристики на мрежи от стъклени влакна като армировка за външни топлоизолационни комбинирани системи с мазилки (ETICS)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Методи за изпитване на подови замазки. Част 10: Измерване на съдържанието на влага по карбидния метод

20.60 Край на периода за коментари

ТК-61 още

Методи за изпитване на подови замазки. Част 9: Стабилност на размерите

20.60 Край на периода за коментари

ТК-61 още

Изолационни сандвич панели с двойна метална обшивка, произведени в заводски условия. Част 1: Самоносещи приложения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Изолационни сандвич панели с двойна метална обшивка, произведени в заводски условия. Спецификации. Част 2: Конструктивни приложения. Закрепвания и възможно използване за укрепване на отделни конструктивни елементи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Изолационни сандвич панели с двойна метална обшивка, произведени в заводски условия.Част 3: Методи за изпитване за определяне на механичната якост, физическото поведение на сградата и дълготрайността

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-61 още

Изолационни сандвич панели с двойна метална обшивка, произведени в заводски условия. Част 4: Методи за изпитване за закрепване на панели към носещата конструкция и за определяне на задържащия ефект върху носещата конструкция.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-61 още

Изолационни сандвич панели с двойна метална обшивка, произведени в заводски условия. Част 5: Методи за проектиране. Определяне на критерии за комбиниране на дейности

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-61 още

Самоносещи метални листове за покриви, външни обшивки и вътрешни облицовки. Спецификации и изисквания към продуктите

50.60 Край на гласуването

ТК-61 още

Предварително изготвени покривни принадлежности. Част 1: Непрекъснати пластмасови покривни осветления. Спецификация на продукта и методи за изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-61 още

Хигротермално поведение на сгради и техните елементи. Оценяване на влагопреминаване чрез цифрова симулация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на съпротивлението на изтръгване на пластинчати и спираловидни дюбели от топлоизолационни продукти

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на хигротермалното поведение на външни топлоизолационни комбинирани системи с мазилки (ETICS)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-61 още