Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрически проточни водонагреватели. Част 1: Общи изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Електрически проточни водонагреватели. Част 2-1: Методи за измерване на работните характеристики. Многофункционални електрически проточни водонагреватели

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Електрически проточни водонагреватели. Част 2-2: Изисквания за работни характеристики. Една точка на използване на електрически проточен душ. Ефективност

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични изисквания за електрически барабанни сушилни с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични изисквания за електрически перални с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови уреди за свързване в група и към мрежа. Част 1: Общи изисквания, създаване на модел на универсални данни и неутрални съобщения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови уреди за свързване в група и към мрежа. Част 2: Съпоставяне на конкретни продукти, детайли, изисквания и отклонения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови уреди за свързване в група и към мрежа. Част 3-1: Картографиране на конкретен модел данни: SPINE и SPINE-IoT

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови уреди за свързване в група и към мрежа. Част 4-1: Специфични аспекти на комуникационния протокол: SHIP, SPINE-IoT и SHIP

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Метод за измерване за оценка на съвместимостта на индукционния котлон и съдовете за готвене

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Професионални и търговски кафемашини - Методи за измерване на потреблението на енергия и производителността

20.60 Край на периода за коментари

ТК-6 още

Дълготрайност. Метод за измерване за оценка на надеждността на пералните машини за домакинска употреба

20.60 Край на периода за коментари

ТК-6 още

Комбинирани електрически фурни за професионална употреба - Методи за изпитване за измерване на характеристиките

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31: Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни и други уреди за абсорбиране на изпарения (IEC 60335-2-31:2012/A1:2016)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31: Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни и други уреди за абсорбиране на изпарения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31: Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни и други уреди за абсорбиране на изпарения (IEC 60335-2-31:2012/A2:2018)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още