Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 4: Вертикални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за отопление и охлаждане на сгради

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнени на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °C и -165 °C. Част 1: Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнени на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °С и -196 °С. Част 4: Изолационни елементи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °С и -165 °С. Част 5: Изпитване, отводняване, почистване и изстудяване

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Изпълнение на стоманени конструкции и алуминиеви конструкции. Декларации за продукти по отношение на околната среда. Правила за продуктови категории, допълващи EN 15804 за стоманени, чугунени и алуминиеви конструктивни продукти за използване в строителството

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Специфично тегло на материали, собствено тегло на строителните конструкции и полезни натоварвания в сгради

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Натоварване от сняг

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Температурни въздействия

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Особени въздействия

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Въздействия от вълни и течения върху брегови конструкции

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-9: Атмосферно обледяване

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове и други строителни съоръжения

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още