Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни места на открито

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-54 още

Светлина и осветление. Основни термини и критерии за определяне на изисквания за осветлението

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още

Улично осветление. Част 2: Технически изисквания

20.60 Край на периода за коментари

ТК-54 още

Улично осветление. Част 3: Изчисляване на светлотехническите показатели

20.60 Край на периода за коментари

ТК-54 още

Улично осветление. Част 4: Методи за измерване на светлотехническите показатели на осветителни уредби

20.60 Край на периода за коментари

ТК-54 още

Улично осветление. Част 5: Показатели за енергийна ефективност

20.60 Край на периода за коментари

ТК-54 още

Приложения на осветлението. Аварийно и евакуационно осветление

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още

Системи за осветление при авария

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още

Фасонки за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери (IEC 60400:2017/A2:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 21: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли, снабдени със средства за окачване (IEC 60670-21:2004/A1:2016)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-54 още

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 21: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли, снабдени със средства за окачване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-54 още

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 22: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли

50.60 Край на гласуването

ТК-54 още

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 22: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли

50.60 Край на гласуването

ТК-54 още

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 23: Специфични изисквания за подови разклонителни кутии и конзоли

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-54 още

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 23: Специфични изисквания за подови разклонителни кутии и конзоли

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-54 още

Байонетни фасунги за лампи

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-54 още

Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 302: Специфични изисквания. Входни устройства. Независими входни устройства

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още

Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 303: Специфични изисквания. Входни устройства. Сензор за наличие на обитаване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още