Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Антикорозионна защита на строителни конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне устойчивостта на износване (micro-Deval)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Общи правила за контрол на производството на цимент армиран със стъклени влакна

20.60 Край на периода за коментари

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на бетон, армиран със стъклени влакна

20.60 Край на периода за коментари

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 18: Определяне на коефициента на миграция на хлориди

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машини за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Леки добавъчни материали за строителни работи. Характеристики

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Общи правила за готови бетонни продукти

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-5 още

Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Характеристики

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Скални материали за баластова призма на релсови пътища. Част 1: Характеристики

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Скални материали за баластова призма на релсови пътища. Част 2: Допълнителна информация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Трошен камък за ж.п. линии. Национално приложение (NA)

30.60 Край на гласуването

ТК-5 още

Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие. Национално приложение (NA)

30.60 Край на гласуването

ТК-5 още

Изпитване на торкретбетон. Част 3: Якост на опън при огъване (първа максимална, гранична и остатъчна) на пробни тела от греди, армирани с влакна

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-5 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-5 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 7: Предпазване на армировката от корозия

20.60 Край на периода за коментари

ТК-5 още

Смляна гранулирана доменна шлака за използване в бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-5 още