Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Кожи. Сурови кожи от едър рогат добитък. Описание, представяне и консервиране

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-11 още

Обработени кожи. Изисквания за определяне произхода на произведените кожи

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-11 още

Обработени кожи. Спецификация на плътността на кожата

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-11 още

Обработени кожи. Определяне на общото съдържание на някои бисфеноли (ISO 11936:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-11 още

Обувки и части на обувките. Методи за оценяване на антибактериалната активност (ISO/DIS 16187:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-11 още

Обработени кожи. Химични изпитвания за откриване на определени видове азобагрила в обагрени кожи. Част 1: Откриване на определени ароматни амини, получени от азобагрила (ISO/CD 17234-1:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-11 още

Обработени кожи. Определяне на алкилфенол етоксилилати (APEO). Част 1: Директен метод (ISO 18218-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-11 още

Обувки. Речник (ISO/AWI 19952:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-11 още

Обработени кожи. Химични изпитвания. Указания за изпитване на кожи за критични химикали (ISO/FDIS 20137:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-11 още

Обработени кожи. Изпитване за устйчивост на цвета. Устойчивост на цвета на триене с крокметър (ISO/DIS 20433:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-11 още

Обувки. Идентифициране на дефекти при визуална проверка. Речник (ISO/DIS 20537:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-11 още

Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични вещества в обувките и техните съставни части. Определяне на някои органични разтворители (ISO/DIS 20686:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-11 още

Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на цвета. Устойчивост на цвета на слюнка (ISO/DIS 20701:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-11 още

Химични вещества (химикали) при дъбилните процеси в кожарската индустрия. Определяне на общото съдържание на точно определени бисфеноли (ISO/DIS 21135:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-11 още

Химикали за кожарската промишленост. Определяне на циклосилоксани в хидроизолационни мазнини (ISO/CD 23649)

20.60 Край на периода за коментари

ТК-11 още

Обработени кожи. Пер- и полифлуороалкилирани вещества. Част 1: Определяне на нелетливи съединения чрез екстракция и течна хроматография (ISO 23702-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-11 още

Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Кондициониране на образец и пробно тяло (ISO/CD 2419:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-11 още

Обработени кожи. Определяне на разтегливостта и здравината на лицевия слой (метод за изпитване с топче) (ISO/CD 3379:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-11 още