Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 12: Помпи

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 15: Спринклери за разпръскване на вода с k-фактор най-малко K160, спринклери с разширено покритие с най-малко K80 и спринклери с режим на управление за специални приложения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Част 2: Проектиране и монтаж на ESFR и CMSA спринклерни инсталации

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Част 3: Указания за сеизмично укрепване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Задвижвани спасителни инструменти за използване при пожар и при спасителни дейности. Изисквания за безопасност и експлоатационни характеристики

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-1 още

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 7: Защита, прилагана към елементи от дървен материал

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-1 още

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания за устойчивост на огън и/или контрол на дима, с изключение на вентилационни инсталации

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради: устойчиви на огън тръбопроводи и пожарни клапи

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставни части

20.60 Край на периода за коментари

ТК-1 още

20.60 Край на периода за коментари

ТК-1 още

Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 4: Окачени фасади. Конфигурация на частите

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още