Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Методи за изпитване. Част 1: Изпитване на опън при температурата на околната среда

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Методи за изпитване. Част 2: Изпитване на опън при повишена температура

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P2014A - T6 или T62. Плакирани листове и ленти - 0,4 mm ≥ a ≥ 6 mm

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Стомана 15CrMoV6 (1.7334). Стопена на въздуха. Уякчена и отвърната. Пръти - De ≤ 16 mm — 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Стомана 15CrMoV6 (1.7334). Изковки -пръти De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо предназначение. Работни температури между - 55 °C и 260 °C. Част 011: Серия DZA, едножилни и многожилни кабелни комплекти за използване в атмосфера с ниско налягане. Стандарт за продукт

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо предназначение. Работни температури между -65 °C и 260 °C. Част 012: Серия DZ, едножилни кабели за UV лазерен печат за използване в атмосфера с ниско налягане. Стандарт за продукт

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Характеристики на електрическите източници за захранване на самолети

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Втулки без фланец от алуминиева сплав със самосмазваща черупка. Размери и натоварвания

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Втулки с фланец от алуминиева сплав със самосмазваща черупка. Размери и натоварвания

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Втулки, гладки, от корозионноустойчива стомана със самосмазваща се черупка. Размери и натоварвания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Втулки с фланец от корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка. Размери и натоварвания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав на основата на никел Ni-Cr20Co3Fe3 - Rm ≥ 650 MPa. Листове и ленти, студено валцувани - 0,25 mm < a ≤ 3 mm

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна икосмическа техника. Прекъсвачи. Техническа спецификация

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Пластмаси, подсилени със стъклени влакна. Метод за изпитване. Определяне на привидна интерламинарна якост на срязване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Стомана 31Ni10 - 1 230 Mpa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa. Пръти - De ≤ 40 mm

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Стомана 31Ni10 - 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa. Изковки De ≤ 40 mm

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Стомана X2CrNi18-9 (1.4307). Стопена на въздух. Омекотена. Плочи, листове и ленти - 0,4 mm ≤ a ≤ 20 mm - 520 MPa ≤ Rm ≤ 670 Mpa

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още