Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Свободно стоящи комини. Част 1: Основни изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-35 още

Антисеизмични устройства. Част 1: Общи правила за проектиране

20.60 Край на периода за коментари

ТК-0/ПС-35 още

Антисеизмични устройства. Част 2: Устройства за твърда връзка

20.60 Край на периода за коментари

ТК-0/ПС-35 още

Антисеизмични устройства. Част 3: Устройства, зависещи от преместване

20.60 Край на периода за коментари

ТК-0/ПС-35 още

Антисеизмични устройства. Част 4: Устройства, зависещи от ускорение

20.60 Край на периода за коментари

ТК-0/ПС-35 още

Антисеизмични устройства. Част 5: Еластомерни изолатори

20.60 Край на периода за коментари

ТК-0/ПС-35 още

Антисеизмични устройства. Част 6: Плъзгащи се изолатори

20.60 Край на периода за коментари

ТК-0/ПС-35 още

Комини. Проектиране, монтаж и приемане. Част 1: Комини и свързващи димоотводни тръби за неизолирани отоплителни съоръжения

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-35 още

Комини. Проектиране, монтаж и приемане. Част 2: Комини и свързващи димоотводни тръби за изолирани отоплителни съоръжения

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Част 1: Ръководство за определяне на изпитвания чрез излужване и допълнителни етапи на изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Част 2: Изпитване с излугване на хоризонтална динамична повърхност

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Част 3: Хоризонтално изпитване чрез възходящо филтриране

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Терминология

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Анализ на неорганични вещества в елуати

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Разграждане с царска вода за последващ анализ на неорганични вещества

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Анализ на неорганични вещества в остатъци и елуати. Индуктивно съчетана плазмено оптична емисионна спектрометрия (ICP-OES)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Анализ на неорганични вещества, които се намират в остатъци и елуати. Анализ чрез индуктивно свързана плазмена масспектрометрия (ICP-MS)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Съдържание на неорганични вещества. Методи за анализ на остатъци в царска вода

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още