Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Географска информация. Език на концептуалните схеми (ISO/AWI 19103:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Правила за схема на прилагане (ISO/AWI 19109:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Справка по координати. Изменение 2 (ISO 19111:2019/DAM 2:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Метаданни. Част 3. Внедряване на XML схема за основни понятия (ISO/DIS 19115-3:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Схема на геометрията на покритието и функции. Част 1: Основни положения (ISO/FDIS 19123-1:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Схема на геометрията на покритието и функции. Част 3: Основи на обработването (ISO/FDIS 19123-3:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Геодезически регистър (ISO/AWI 19127:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Спецификации към данните за продукт (ISO 19131:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Процедури за регистрация на обекти. Част 1: Основни положения. (ISO/CD 19135-1:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Системи за класификация. Част 2: Мета език на земното покритие (LCML) (ISO/DIS 19144-2:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Онтология. Част 6: Регистър на онтологията на услугите (ISO/DIS 19150-6:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Модел на домейн за администриране на области (LADM) (ISO/DIS 19152-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Модел на домейн за администриране на области (LADM) (IISO/AWI 19152-2:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Модел на домейн за администриране на области (LADM) (ISO/AWI 19152:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Модел на домейн за администриране на области (LADM). Част 4: Информация за оценката (ISO/AWI 19152-4:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Модел на домейн за администриране на области (LADM) (ISO/AWI 19152:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Наблюдения и измервания (ISO/DIS 19156:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Качество на данните. Част 1: Общи изисквания (ISO/FDIS 19157-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-1 още