Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на индустриални кари. Електрически/електронни изисквания

40.20 Начало на обществено допитване

ЕРГ 14 още

Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Кари с променлив обсег

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ЕРГ 14 още

Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 4: Допълнителни изисквания за кари с променлив обсег на действие, обработващи свободно окачени товари

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ЕРГ 14 още

Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 5: Интерфейс на приспособленията

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ЕРГ 14 още

Трактори за неравни терени с променлив обсег . Изисквания за безопасност и проверка

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 14 още

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Допълнителни изисквания за самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с променлив обсег и кари с товароносещо устройство

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 14 още

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 2: Допълнителни изисквания за самоходни кари с променлив обсег на действие

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 14 още

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 3: Допълнителни изисквания за кари с повдигаемо работно място и за кари, специално проектирани за движение с повдигнати товари (допълнителни изисквания към EN 16307-1)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 14 още

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 5: Допълнителни изисквания за кари с придружаващ водач

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ЕРГ 14 още

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Допълнителни изисквания за работа в потенциално експлозивни атмосфери

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ЕРГ 14 още

Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част2: Въртящи се кари с променлив обсег

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 14 още

Енергийна ефективност на индустриални кари. Методи за изпитване. Част 1: Общи положения

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 14 още

Енергийна ефективност на индустриални кари. Методи за изпитване. Част 2: Самоходни кари, управлявани от оператор, влекачи и кари с товароносещо устройство

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 14 още

Енергийна ефективност на индустриални кари. Методи за изпитване. Част 3: Високоповдигачи за обработване на контейнери

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 14 още

Енергийна ефективност на индустриални кари. Методи за изпитване. Част 4: Кари с променлив обсег за неравни терени

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 14 още

Енергийна ефективност на индустриални кари. Методи за изпитване. Част 6: Контейнеро-обработващи (обкрачващи) кари

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 14 още

Индустриални кари. Допълнителни изисквания за автоматизираните функции на карите

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 14 още

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с променлив обсег и кари с товароносещо устройство (ISO/DIS 3691-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 14 още