Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 15: Влекачи за багаж и за съоръжения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-15 още

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 4: Мостове за качващи се на борда пътници

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-15 още

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част: 5 Съоръжения за зареждане с гориво на летателни средства

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-15 още

Шистови и каменни продукти за прекъснато полагане на покриви и външни облицовки. Част 3: Спецификации за шистови и каменни продукти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-15 още

Съоръжения за управление на движението. Светлинни устройства за предупреждение и безопасност

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-68 още

Строителна акустика. Оценяване на акустичните характеристики на сгради чрез експлоатационните характеристики на елементите. Част 5: Нива на звука, които се дължат на обслужващите инсталации

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-82 още

Опаковане. Гъвкави туби. Терминология

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-73 още

Опаковане. Гъвкави туби. Метод за изпитване на въздухонепропускливост на капачките

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-73 още

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-31 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 19: Определяне на електрическо съпротивление

50.60 Край на гласуването

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-37 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още

Мед и медни сплави. Изковки

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Въздухопропускливост. Метод за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на натоварване от вятър. Изпитване и изчисляване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за общи цели

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-20 още