Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Каолин обогатен за хартиената промишленост. Определяне на белота и жълтина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Боксит. Методи за химически анализ. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Боксит. Тегловен метод за определяне съдържанието на силициев двуокис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Боксит. Фотометричен метод за определяне съдържанието на титанов двуокис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Боксит. Обемен метод за определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,01 до 0,1%

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Ленти от никел и нисколегирани никелови сплави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Пестициди 2m-4х (натриева сол на 2- метил-4-хлорфеноксиоцетна киселина) техническа

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-6 още

Магнезиев окис за каучукопреработвателната промишленост. Определяне на йодната адсорбция

60.60 Публикуван стандарт

ТК-76 още

Горива твърди. Въглища кафяви обогатени. Класификация и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-51 още

Горива твърди. Въглища кафяви необогатени. Класификация и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-51 още

Вагон-фургон пътнически, тип Д4

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Строителни и пътно-строителни машини, скрепери полуприкачни към пневмоколесни влекачи. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Машини леярски формовъчни и сърцеви. Техническа безопасност. Изисквания към конструкциите

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини товарачни подземни за подготвителни работи. Типове, основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Съединители за свързване на валове. Определения и класификация

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 5 още

Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към стоманените отливки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Пружини винтови цилиндрични на натиск и опън от стомана с кръгло сечение. Класификация и основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още