Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Бутилки за газ. Вентили за бутилки с вградени регулатори за налягане. Спецификация и изпитване на типа (ISO 22435:2007/Amd 1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Криогенни съдове. Чистота за криогенно обслужване (ISO 23208:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-43 още

Бутилки за газ. Сферични вентили. Технически изисквания и изпитване (ISO 23826:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови бутилки. Безшевни, заварени и композитни бутилки за сгъстени и втечнени газове (с изключение на ацетилен). Контрол по време на пълнене (ISO 24431:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Криогенни съдове. Помпи за криогенно техническо обслужване (ISO 24490:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-43 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland с отворен тигел (ISO 2592:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Определяне на пламната температура. Метод на Pensky-Martens със затворен тигел (ISO 2719:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Газови бутилки. Ацетиленови бутилки. Основни изисквания и изпитвания на типа (ISO 3807:2013, коригирана версия от 2014-11-01)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Предупредителни етикети за газови бутилки (ISO 7225:2005/Amd 1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Бутилки за газ. Безшевни бутилки за газ от алуминиева сплав за многократно пълнене. Проектиране, изработване и изпитване (ISO 7866:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Бутилки за газ. Безшевни бутилки за газ от алуминиева сплав за многократно пълнене. Проектиране, изработване и изпитване (ISO 7866:2012/Cor.1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Бутилки за газ. Проектиране, изработване и изпитване на безшевни стоманени газови бутилки и тубуси за многократно пълнене. Част 1: Закалени и отвърнати стоманени бутилки и тубуси с якост на опън, по-малка от 1 100 MPa (ISO 9809-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Бутилки за газ. Проектиране, изработване и изпитване на безшевни стоманени газови бутилки и тубуси за многократно пълнене. Част 2: Закалени и отвърнати стоманени бутилки и тубуси с якост на опън, по-голяма или равна на 1 100 MPa (ISO 9809-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Бутилки за газ. Проектиране, изработване и изпитване на безшевни стоманени газови бутилки и тубуси за многократно пълнене. Част 3: Бутилки и тубуси от нормализирана стомана (ISO 9809-3:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол (ISO/IEC 17020:2012)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-34 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Ръководство и препоръки за товарене, превоз и разтоварване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Терминология

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-8 още