Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на въздуха. Определяне на бройната концентрация на носени във въздуха неорганични влакна чрез оптична микроскопия във фазов контраст. Метод с мембранен филтър (ISO 8672:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Въздух на работно място. Определяне масовата концентрация на азотен диоксид. Метод с използване на индикаторни тръбички за краткосрочно вземане на проби с директно отчитане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Въздух на работно място. Определяне на пари на хлорирани въглеводороди. Въгленови тръбички/ течна десорбция/ газ-хроматографски метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Определяне на летливи ароматни въглеводороди. Метод с тръбичка с активен въглен/десорбция с разтворител/газова хроматография

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Оценяване излагането на кожата на въздействието на нанообекти и техните агрегати и агломерати (NOAA) (ISO/TS 21623:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Подлагане на въздействие на работното място. Оценяване на работата на уреди за вземане на проби за измерване на концентрациите на въздушно преносими частици. Част 3: Анализ на данните за ефективност при вземане на проби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Ръководство за използване на непосредствено отчитащи инструменти за аерозолен контрол. Част 1: Избор на монитор за специфични приложения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Ръководство за използване на непосредствено отчитащи инструменти за аерозолен контрол. Част 2: Оценяване на концентрацията на въздушнопреносими частици с оптичен брояч на частици

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Ръководство за използване на непосредствено отчитащи инструменти за аерозолен контрол. Част 3: Оценяване на концентрациите на въздушно преносими частици с използване на фотометри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Излагане на въздействие на работното място. Измерване на химични агенти в съответствие с изискванията, дадени в EN 482, и с някои от EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 и EN 13936. Избор на процедури

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Боксове и кабини прахозащитни с ламинарен поток на въздуха. Видове и общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 146/SC 2 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 146/SC 2 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 146/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 146/SC 2 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 146/SC 2 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 146/SC 2 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 146/SC 2 още