Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 12: Помпи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 13: ESFR спринклери

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода.Част15: Спринклери за разпръскване на вода модел с k-фактор най-малко K160, спринклери с разширено покритие най-малко K57 и CMSA спринклери

20.60 Край на периода за коментари

ТК-1 още

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-60 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 4: Вертикални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за отопление и охлаждане на сгради

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Железопътна техника. Комфорт на пътуване за пътници. Измерване и оценка

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-70 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 1: Термини и определения

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 2: Безопасност

20.60 Край на периода за коментари

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 3: Изисквания, условия на изпитване и методи за изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 6: Изчисляване на технически характеристики при различни климатични условия

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-8 още

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 1: Стълби за пътници

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-15 още

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 15: Влекачи за багаж и за съоръжения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-15 още

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 4: Мостове за качващи се на борда пътници

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-15 още

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част: 5 Съоръжения за зареждане с гориво на летателни средства

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-15 още

Шистови и каменни продукти за прекъснато полагане на покриви и външни облицовки. Част 3: Спецификации за шистови и каменни продукти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-15 още

Конзолни пробивни машини с боркорони. Безопасност

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-100 още

Съоръжения за управление на движението. Светлинни устройства за предупреждение и безопасност

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-68 още