Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо пречистване. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 14: Дезинфекция

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 15: Измерване на преноса на кислород в чиста вода в аерационни резервоари на инсталации с активна утайка

20.60 Край на периода за коментари

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 3: Предварително пречистване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 4: Първично утаяване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 5: Пречистване на отпадъчни води в езера (лагуни)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 6: Метод за пречистване с активни утайки

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 7: Реактори с фиксиран биологичен филм

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 8: Обработване и депониране на утайки

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 9: Контрол на миризмите и вентилация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 12: Помпи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 13: ESFR спринклери

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-1 още

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на сцеплението на свързващото вещество със скалните материали чрез удар с плоча по метода на Vialit

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Екипировка за алпинизъм и спортно катерене. Седалки за алпинизъм и спортно катерене. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

00.60 Край на прегледа

ТК-88 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 4: Вертикални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за отопление и охлаждане на сгради

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Железопътна техника. Комфорт на пътуване за пътници. Измерване и оценка

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-70 още