Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Газови абсорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 6: Изчисляване на сезонните експлоатационни характеристики

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне съпротивлението на раздиране (със стебло на гвоздей)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 1: Стълби за пътници

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-15 още

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 4: Мостове за качващи се на борда пътници

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-15 още

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част: 5 Съоръжения за зареждане с гориво на летателни средства

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-15 още

Шистови и каменни продукти за прекъснато полагане на покриви и външни облицовки. Част 2: Методи за изпитване на шисти и карбонатни шисти

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-61 още

Шистови и каменни продукти за прекъснато полагане на покриви и външни облицовки. Част 3: Спецификации за шистови и каменни продукти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Конзолни пробивни машини с боркорони. Безопасност

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-100 още

Съоръжения за управление на движението. Светлинни устройства за предупреждение и безопасност

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-68 още

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-31 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 18: Определяне на коефициента на миграция на хлориди

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машини за изпитване

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-5 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-37 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Мед и медни сплави. Изковки

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-20 още

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Въздухопропускливост. Метод за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на натоварване от вятър. Изпитване и изчисляване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още