Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Шпонки клинови ниски без и с глава и канали за тях. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 5 още

Ядрено уредостроене. Уреди за регистриране и измерване на радиоактивното замърсяване на повърхностите. Общи технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Единна система за промишлена автоматика. Лента хартиена на бобини за регистриращи уреди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Кутии картонени за бебешки и детски (до 3 години) облекла

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Двуалуминиев триокис. Пламъко-фотометричен метод за определяне съдържанието на натриев окис и калиев окис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на никел

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Боксит. Определяне съдържанието на влага и загубите на маса при накаляване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Мед. Определяне съдържанието на кислород

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Двуалуминиев триокис. Фотометрични методи за определяне съдържанието на ванадиев петоокис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Валове гумирани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-76 още

Каолин обогатен - пълнител за хартия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Каолин обогатен - пълнител за хартия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Сплави никелови. Определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави алуминиеви. Фотометричен метод за определяне съдържанието на хром

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Каолин обогатен за хартиената промишленост. Определяне на белота и жълтина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Боксит. Методи за химически анализ. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още