Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 6-9: Обяснение и обосновка на EN 15316-4-8, модул M3-8-8

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Отоплителни и DHW системи в сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на EN 15378-1, модули M3-11 и M8-11

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Отоплителни и DHW системи в сгради. Част 4: Обяснение и обосновка на EN 15378-3, модули M3-10, M8-10

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Процедура за икономическа оценка на енергийните системи в сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на EN 15459-1, модул M1-14

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Хигротермално поведение на сгради. Устойчивост на покривни покрития с прекъснато положени малки елементи срещу дъжд, навяван от вятър. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 10: Тълкуване на изискванията в EN 16798-9. Метод за изчисляване на енергийните потребности за охлаждащи системи (модули M4-1, M4-4, M4-9). Общи положения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 14: Тълкуване на изискванията в EN 16798-13. Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-8). Общи положения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 16: Тълкуване на изискванията в EN 16798-15. Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-7). Акумулиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 18: Тълкуване на изискванията в EN 16798-17. Указания за надзор на системите за вентилация и климатизация (модули M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 2: Тълкуване на изискванията в EN 16798-1. Входни параметри за вътрешна околна среда за проектиране и оценяване на енергийните характеристики на сгради, насочени към качеството на вътрешния въздух, топлинната околна среда, осветлението и акустиката (модул М1-6)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 4: Тълкуване на изискванията в EN 16798-3 за нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 6: Тълкуване на изискванията в EN 16798-5-1 и EN 16798-5-2. Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация и климатизация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 8: Тълкуване на изискванията в EN 16798-7. Методи за изчисляване за определянето на номинален въздушен поток в сгради, включително инфилтрацията (модул M5-5)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 163/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 163/SC 2 още

40.60 Край на общественото допитване

ISO/TC 163/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 163/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 163/SC 2 още