Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Корозия на метали и сплави. Изпитване на корозия под напрежение. Част 11: Указания за изпитване на устойчивост на метали и сплави на водородна крехкост и напукване при наличие на водород (ISO 7539-11:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под напрежение. Част 2: Подготовка и използване на пробни тела за изпитване на огъване (ISO 7539-2:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под напрежение. Част 3: Подготовка и използване на пробни тела огънати U-образно (ISO 7539-3:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под напрежение. Част 4: Подготовка и използване на пробни тела за изпитване при едноосно натоварване на опън (ISO 7539-4:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под напрежение. Част 5: Подготовка и използване на пробни тела огънати С-образно (ISO 7539-5:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване за корозия под напрежение. Част 6: Подготовка и употреба на предварително напукани пробни тела за изпитване при постоянен товар или постоянно изместване (ISO 7539-6:2018, коригирана версия 2018-11)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под напрежение. Част 7: Изпитвания при ниска скорост на деформация (ISO 7539-7:2005)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване на корозия под напрежение. Част 8: Подготовка и използване на образци за оценяване на заварени съединения (ISO 7539-8:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване на корозия под напрежение. Част 9: Подготовка и използване на предварително напукани образци за изпитвания на растящо натоварване или на растящо изместване (ISO 7539-9:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Речник (ISO 8044:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Отстраняване на корозионни продукти от образци, изпитани на корозия (ISO 8407:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Метали и сплави. Изпитване за атмосферна корозия. Общи изисквания (ISO 8565:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Анодиране на алуминий и неговите сплави. Класификационна система за оценяване на питингова корозия. Метод със скали (ISO 8993:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-37 още

Анодиране на алуминий и неговите сплави. Рейтингова система за оценяване на питингова корозия. Метод с решетка (ISO 8994:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-37 още

Корозия на метали и сплави. Атмосферна корозионна агресивност. Класификация, определяне и оценяване (ISO 9223:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Атмосферна корозионна агресивност. Ориентировъчни стойности на категориите за корозионна агресивност (ISO 9224:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Атмосферна корозионна агресивност. Измерване на параметрите на околната среда, които влияят на атмосферната корозионна агресивност (ISO 9225:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Атмосферна корозионна агресивност. Определяне скоростта на корозия върху стандартни пробни тела за оценяване на корозионната агресивност (ISO 9226:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още