Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на опън на кръстообразни и с припокриване съединения (ISO 9018:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване и сродни процеси. Начини за подготовка на съединението. Част 1: Ръчно електродъгово заваряване, електродъгово заваряване в защитна газова среда, газово заваряване, ВИГ заваряване и лъчево заваряване на стомани (ISO 9692-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване и сродни процеси. Препоръки за подготовка на съединението. Част 4: Плакирана стомана (ISO 9692-4:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Реактиви за разяждане, използвани при макроскопско и микроскопско изследване (ISO/TR 16060:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Проектиране и изпитване без разрушаване на заварени съединения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Методи за оценяване на несъвършенствата в метални конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 10 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 5 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 5 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 5 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 44/SC 5 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 44/SC 10 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 44/SC 6 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 44/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 5 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 10 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 10 още