Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 28: Авариен сигнал на далечно разстояние на пътнически и товаропътнически асансьори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Алармени и електронни системи за сигурност. Част 11-33: Електронни системи за контрол на достъп. Конфигурация на контрола на достъп, базирана на уеб услуги (IEC 60839-11-33:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени и електронни системи за сигурност. Част 11-5: Електронни системи за контрол на достъпа. Отворен протокол за наблюдение на устройствата (Open Supervised Device Protocol) (OSDP) (IEC 60839-11-5:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 2-31: Предаване на живо и управление на базата на web услуги (IEC 62676-2-31:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 2-32: Управление на записването и възпроизвеждането на базата на web услуги (IEC 62676-2-32:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 2-33: Протоколи за предаване на видеосигнали. Достъп до облачна връзка и до система за дистанционно управление (IEC 62676-2-33:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 5: Спецификация на данните и характеристики за качество на изображението на камери (IEC 62676-5:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Управление на алармени системи за преработващите индустрии (IEC 62682:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Система за вътрешни връзки (интерком) в сгради. Част 2: Изисквания за подобрени системи за сигурност на вътрешните връзки в сгради (ASBIS) (IEC 62820-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Система за вътрешни връзки (интерком) в сгради. Част 3-1: Указания за прилагане. Общи положения (IEC 62820-3-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Система за вътрешни връзки (интерком) в сгради. Част 3-2: Указания за прилагане. Усъвършенствани интерком системи за сигурност в сгради (IEC 62820-3-2:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Ергономия. Сигнали за опасност за обществени и работни зони. Звукови сигнали за опасност (ISO 7731:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Алармени системи. Част 10: Алармени системи за пътни превозни средства. Раздел 1: Леки автомобили

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Модел за обслужване на алармени системи при социални грижи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Пожароизвестителни системи. Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на система за гласово сигнализиране на тревога

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Алармени системи. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 12: Методи и изисквания за включване (настройка) и изключване на системи срещу проникване (IAS)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-11: Детектори срещу проникване - ALDDR

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още