Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-26: Специфични изисквания за часовници

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27: Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение (IEC 60335-2-27:2009/A1:2012, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27: Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение (IEC 60335-2-27:2009/A2:2015, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27: Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27: Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение (IEC 60335-2-27:2009, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-28: Специфични изисквания за шевни машини (IEC 60335-2-28:2002, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-28: Специфични изисквания за шевни машини (IEC 60335-2-28:2002/A1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-28: Специфични изисквания за шевни машини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии (IEC 60335-2-29:2002/A2:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за електрически ютии (IEC 60335-2-3:2012, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за електрически ютии (IEC 60335-2-3:2012/Amd 1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения (IEC 60335-2-30:2009/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения (IEC 60335-2-30:2009/A2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още