Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на машините. Функционална безопасност на системи за управление, свързани с безопасността (IEC 62061:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машините. Интегрирани производствени системи. Основни изисквания. Изменение 1 (ISO 11161:2007/Amd 1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Интегрирани производствени системи. Основни изисквания (ISO 11161:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 1: Изисквания за безопасност при работа с лазер (ISO 11553-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 1: Изисквания за безопасност при работа с лазер (ISO 11553-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 2: Изисквания за безопасност на ръчно преносими лазерни устройства (ISO 11553-2:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 3: Методи за измерване и намаляване на шума на машини за обработване с лазер, преносими устройства за обработване и свързаните спомагателни съоръжения (клас на точност 2) (ISO 11553-3:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Безопасност на машините. Общи принципи за проектиране. Оценяване на риска и намаляване на риска (ISO 12100:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране (ISO 13849-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машини. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране (ISO 13849-1:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 2: Валидиране (ISO 13849-2:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Аварийно спиране. Принципи за проектиране (ISO 13850:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машини. Устройства за управление с две ръце. Принципи на проектиране и избор (ISO 13851:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Минимални междини за избягване премазването на части от човешкото тяло (ISO 13854:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машини. Разположение на защитните приспособления в зависимост от скоростите на приближаване на части от човешкото тяло (ISO 13855:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск. Част 1: Общи принципи за проектиране и изпитване на чувствителни на натиск постелки и чувствителни на натиск настилки (ISO 13856-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск. Част 2: Общи принципи за проектиране и изпитване на чувствителни на натиск ръбове (лайсни) и чувствителни на натиск щанги (ISO 13856-2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск. Част 3: Общи принципи за проектиране и изпитване на чувствителни на натиск брони, плочи, корди и други подобни устройства (ISO 13856-3:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още