Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62D още

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

TC 62/SC 62D още

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62D още

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62D още

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62D още

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62D още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

TC 62/SC 62C още

30.20 Начало на гласуване в ТК

TC 87 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 87 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 210 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62A още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 210 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62A още

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62A още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 210 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62A още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 210 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 62/SC 62A още