Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изделия за отглеждане на малки деца. Подложки за повиване за домашна употреба. Част 2: Методи за изпитване

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-98 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 1: Общи строителни принципи

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 12: Управление и автоматизация

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо пречистване. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 14: Дезинфекция

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 15: Измерване на преноса на кислород в чиста вода в аерационни резервоари на инсталации с активна утайка

20.60 Край на периода за коментари

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 3: Предварително пречистване

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 5: Пречистване на отпадъчни води в езера (лагуни)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 6: Метод за пречистване с активни утайки

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 7: Реактори с фиксиран биологичен филм

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 8: Обработване и депониране на утайки

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 9: Контрол на миризмите и вентилация

50.60 Край на гласуването

ТК-83 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 12: Помпи

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 15: Спринклери за разпръскване на вода с k-фактор най-малко K160, спринклери с разширено покритие с най-малко K80 и спринклери с режим на управление за специални приложения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-60 още

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Степен и точност на разстилане на свързващи вещества и скален материал

20.60 Край на периода за коментари

ТК-68 още

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на адхезията между свързващото вещество и скалния материал чрез удар с плоча по метода на Vialit

20.60 Край на периода за коментари

ТК-68 още