Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрически задвижвани колички за хора с увреждания, моторолери и техните зарядни устройства. Изисквания и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Уреди за гимнастика. Коне и кози. Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-88 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили за системи за водоснбдяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Строителен обков. Брави и заключващи елементи с механично задвижване. Характеристики и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Изделия за отглеждане на малки деца. Подложки за повиване за домашна употреба. Част 2: Методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-98 още

Покрития за спортни площадки. Определяне свойствата на опън на синтетични покрития за спорт

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-88 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 1: Общи строителни принципи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 10: Принципи за безопасност

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 11: Необходими общи данни

50.60 Край на гласуването

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 12: Управление и автоматизация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо пречистване. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 14: Дезинфекция

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 15: Измерване на преноса на кислород в чиста вода в аерационни резервоари на инсталации с активна утайка

20.60 Край на периода за коментари

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 3: Предварително пречистване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още