Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изолатори керамични прътовидни с външна арматура. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрообзавеждане на автомобили. Разединители щепселни седемклемни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 1 и 3 kV и номинален ток от 250 до 3150 А. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с призматични направляващи шпонки със закрепване върху вала. Размери на шпонките и на сеченията на каналите. Допуски

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за радиоизотопни уреди. Типове и основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за реакторна техника. Типове. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания полупроводникови с електроннодупчест преход, силициеви спектрометрични. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Уреди радиометрични руднични. Типове и основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Хартия обвивна за цигарени филтри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Уредби геологопроучвателни сондажни. Помпи сондажни. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Оборудване за производство на строителни материали. Колерганги. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Вентилатори руднични осови за местно проветряване. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Оборудване за сгъстяване на хартиена и целулозна каша. Сгъстители. Повърхнина филтрираща

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с клинови шпонки. Размери, допуски и сглобки

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Уредби геологопроучвателни сондажни. Машини за сондиране в твърди полезни изкопаеми. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Обков строителен. Брави външни допълнителни със секретен патрон за врати. Типове и основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още