Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Контролни карти. Част 3: Контролни карти за приемане (ISO 7870-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Контролни карти. Част 4: Карти за кумулативни суми (ISO 7870-4:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Контролни карти. Част 5: Специализирани контролни карти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Контролни карти. Част 6: Контролни карти EWMA (ISO 7870-6:2016)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-12 още

Контролни карти. Част 7: Многомерни контролни карти (ISO 7870-7:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Контролни карти. Част 8: Техники за съставяне на карти за малки серии и малки смесени партиди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Контролни карти. Част 9: Контролни карти за стационарни процеси (ISO 7870-9:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Насоки за прилагане на контрол на статистически процеси (SPC). Част 3: Набор от референтни данни за валидиране на SPC софтуер (ISO/TR 11462-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Насоки за прилагане на контрол на статистически процеси (SPC). Част 4: Набор от референтни данни за валидиране на софтуер за анализ на процеса на измерване (ISO/TR 11462-4:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 8: Указания за прилагането на серия ISO 11843 (ISO/TR 11843-8:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Статистически методи за прилагане на Шест сигма. Избрани примери от проучвания за идентифициране на разпространението (ISO/TR 20693:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Статистически методи за внедряване на Шест Сигма. Избрана илюстрация за дисперсионен анализ (ANOVA) (ISO/TR 22914:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Статистически анализ за оценка на прецизността при двоични методи за измерване и техните резултати (ISO/TR 27877:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Приложение на статистически и свързаните с тях методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 6: Насоки за QFD и свързани подходи за оптимизация (ISO/TS 16355-6:2019)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Статистически методи за оценка на неопределеност. Ръководство за оценка на неопределеността при използване на модели с два кръстосани фактора

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Експериментални подходи за оценяване на неопределеност. Използване на подход, основан на фактори, за определяне на функциите на неопределеност (ISO/TS 23471:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Определяне и използване на праволинейни функции за калибриране (ISO/TS 28037: 2010)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-12 още