Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Част 2: Изисквания за безопасност при използването на смеси за дишане, които не се вдишват с въздух и техники за насищане в шлюзове за персонал и за совалки за трансфер под налягане

40.60 Край на общественото допитване

ТК-100 още

Химични продукти, използвани при пречистване на води за човешко потребление. Амониев разтвор

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Технически изисквания и класификация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-96 още

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-96 още

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Мед и медни сплави. Пръти за общи цели

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Пръти за механична обработка

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Деформирани и недеформирани заготовки за коване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Телове за общи цели

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Профили и пръти за общи цели

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Кухи пръти за механична обработка

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-20 още

Уреди за гимнастика. Коне и кози. Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-88 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили за системи за водоснбдяване

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Строителен обков. Брави и заключващи елементи с механично задвижване. Характеристики и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още