Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Хигротермални характеристики на компоненти на сгради и елементи на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка (ISO/TR 52019-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка (ISO/TR 52022-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Принос на сградната автоматизация, регулиране и техническо управление на сгради. Част 2: Тълкуване и обосновка на ISO 52120-1 (ISO/TR 52120-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Сградна автоматизация, регулиране и техническото управление на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52127-1 (ISO/TR 52127-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Задължителни схеми за енергийна ефективност в Европа. Общ преглед и анализ на основните характеристики и възможностите за хармонизиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на проектния топлинен товар. Част 2: Обяснение и обосновка на EN 12831-1, модул M3-3

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на проектния топлинен товар. Част 4: Обяснение и обосновка на EN 12831-3, модули M8-2, M8-3

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление. Част 2: Обяснение и обосновка на ЕN 15193-1, модул М9

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 6-1: Обяснение и обосновка на EN 15316-1, модули M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 6-10: Обяснение и обосновка на EN 15316-5, модули M3-7, M8-7

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 6-2: Обяснение и обосновка на EN 15316-2, модули M3-5, М4-5

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 6-3: Обяснение и обосновка на EN 15316-3, модули M3-6, М4-6, М8-6

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 6-4: Обяснение и обосновка на EN 15316-4-1, модули M3-8-1, М8-8-1

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 6-5: Обяснение и обосновка на EN 15316-4-2, модул M3-8

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните характеристики и ефективността на системите. Част 6-6: Обяснение и обосновка на EN 15316-4-3, модули M3-8-3, M8-8-3

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 6-7: Обяснение и обосновка на EN 15316-4-4, модули M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 6-8: Обяснение и обосновка на EN 15316-4-5 (централно отопление и охлаждане), модули M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още