Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичния вискозитет на битум и на битумни свързващи вещества по метода с конус и пластина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Геосинтетици. Определяне на коефициента на дългосрочна защита на геосинтетици в контакт с геосинтетични прегради

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на устойчивостта на изтръгване от почва

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики на подложни слоеве. Част 1: Подложни слоеве за покривни покрития с прекъснато полагане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики на подложни слоеве. Част 2: Подложни слоеве за стени

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на водонепропускливостта след опъване при ниска температура

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка за специфициране на категория специални пътни битуми. Част 2: Категория всесезонни пътни битуми

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивост на проникване на корени

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определения и характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още