Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Корозия на метали и сплави. Електрохимични методи за изпитване. Указания за провеждане на поляризационни измервания на статичен и динамичен електричен потенциал (ISO 17475:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Определяне на критичната температура на питингообразуване чрез контролиране на статичния електричен потенциал (ISO 17864:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Определяне на АС корозия (корозия от променлив ток). Критерии за защита (ISO 18086:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метал и сплави. Определяне на устойчивостта на корозионно напукване под напрежение на сплави от магнезий (ISO 20728:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Изпитване на корозия в изкуствени атмосферни условия. Изпитвания на ускорена корозия, включващи последователно излагане на въздействието на стимулиращи корозията газове, аерозол на неутрална сол и сушене (ISO 21207:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване на серен диоксид във влажна атмосфера (метод със стационарна газова система) (ISO 22479:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Катодна защита на крайбрежни вятърни паркове (ISO 24656:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Определяне на устойчивостта срещу интеркристална корозия на корозионноустойчиви стомани. Част 1: Аустенитни и феритаустенитни (двуфазни) корозионноустойчиви стомани. Изпитване на корозия в среда от азотна киселина чрез измерване загубата на маса (Изпитване на Huey) (ISO 3651-1:1998)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 9 още

Определяне на устойчивостта срещу интеркристална корозия на корозионноустойчиви стомани. Част 2: Аустенитни и феритаустенитни (двуфазни) корозионноустойчиви стомани. Изпитване на корозия в среда, съдържаща сярна киселина (ISO 3651-2:1998)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 9 още

Корозия на метали и сплави. Определяне устойчивостта на обезцинковане на медни сплави с цинк. Част 1: Метод за изпитване (ISO 6509-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия. Общи изисквания (ISO 7384:1986)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Определяне на биметална корозия чрез изпитвания на корозия при излагане на открито (ISO 7441:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под напрежение. Част 1: Общи указания относно методите за изпитване (ISO 7539-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване на корозия под напрежение. Част 10: Метод на обърнато U-образно огъване (ISO 7539-10:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване на корозия под напрежение. Част 11: Указания за изпитване на устойчивост на метали и сплави на водородна крехкост и напукване при наличие на водород (ISO 7539-11:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под напрежение. Част 2: Подготовка и използване на пробни тела за изпитване на огъване (ISO 7539-2:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под напрежение. Част 3: Подготовка и използване на пробни тела огънати U-образно (ISO 7539-3:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под напрежение. Част 4: Подготовка и използване на пробни тела за изпитване при едноосно натоварване на опън (ISO 7539-4:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още