Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Космическа техника. Изисквания за интерфейс на електрически органи за задействане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Електрически и електронни процеси

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Съоръжения за двуфазно пренасяне на топлина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Обмен на данни за топлинен анализ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Термичен контрол, общи изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Контрол на разрушаването

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Проектиране на конструкции и проверка на елементи под налягане

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Конструктивни модели на крайните елементи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Материали

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Коефициенти на сигурност на конструкцията на хардуера за космически полети

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Оценяване на вибрационни режими

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Общи структурни изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Механизми

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Експлозивни системи и устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Част 34: Контрол на околната среда и поддържане на живота при обитаеми полети (ECLS)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Флуидни и електрически задвижвания на космически летателни апарати

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Задвижваща система, използваща твърдо гориво за космически летателни апарати и пускови съоръжения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Флуидно задвижване за пускови съоръжения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още