Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Технически изисквания за блок за калибриране № 1 (ISO 2400:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-24 още

Заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. Част 2: Проектиране на заварени съединения (ISO 25239-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване и сродни процеси. Символно изобразяване върху чертежи. Заварени съединения (ISO 2553:2019, коригирана версия 2021-09)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване и сродни процеси. Определяне на съдържанието на водород в електродъгово заварен шев (ISO 3690:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на опън, напречно на шева (ISO 4136:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Разрушителни изпитвания на заваръчни шевове на метални материали. Изпитване на огъване (ISO 5173:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Разрушителни изпитвания на заваръчни шевове на метални материали. Изпитване на огъване. Изменение 1 (ISO 5173:2009/Amd 1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на опън, надлъжно на метала на шева на заварени чрез стопяване съединения (ISO 5178:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Заваряване чрез стопяване на съединения от стомана, никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево заваряване). Нива на качество според несъвършенствата (ISO 5817:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване и сродни процеси. Класификация на геометричните несъвършенства в метални материали. Част 1: Заваряване чрез стопяване (ISO 6520-1:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване и сродни процеси. Класификация на геометричните несъвършенства в метални материали. Част 2: Заваряване под налягане (ISO 6520-2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване и сродни процеси. Позиции на заваряване (ISO 6947:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Спецификация на блок за калибриране No 2 (ISO 7963:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-24 още

Заваряване. Определяне на феритното число (FN) в заварени метали на аустенитни и дуплекс феритно-аустенитни корозионноустойчиви Cr-Ni стомани (ISO 8249:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Механични изпитвания на заварени съединения на метални материали. Изпитване на твърдост. Част 1: Изпитване на твърдост на електродъгово заварени съединения (ISO 9015-1:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на твърдост. Част 2: Изпитване на микротвърдост на заварени съединения (ISO 9015-2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на ударно огъване. Разположение на образеца за изпитване, ориентация на надреза и изследване (ISO 9016:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения от метални материали. Изпитване на разрушаване (ISO 9017:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още