Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Постояннотокови съпротивителни делители на напрежение (IEC 60524:1975/A2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Постояннотокови мостове за измерване на съпротивление (IEC 60564:1977 + A1:1981)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Постояннотокови мостове за измерване на съпротивление (IEC 60564:1977/A2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Индуктивни делители на напрежение (IEC 60618:1978 + A1:1981)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Индуктивни делители на напрежение (IEC 60618:1978/A2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на променливотокови електрически величини в аналогови или цифрови сигнали (IEC 60688:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Електроизмервателни уреди. X-Y записващи устройства (IEC 61028:1990)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Електроизмервателни уреди. X-Y записващи устройства (IEC 61028:1990/A1:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Електроизмервателни уреди. X-Y записващи устройства (IEC 61028:1990/A2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Уреди и софтуер, използвани за измервания при изпитвания с импулс с високо напрежение. Част 1: Изисквания към измервателните уреди (IEC 61083-1:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни уреди и софтуер, използвани при изпитвания с високо напрежение и ток с голяма стойност. Част 2: Изисквания към софтуера при изпитвания с импулсни напрежения и токове (IEC 61083-2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електроизмервателни уреди. X-t записващи устройства. Част 1: Термини, определения и изисквания (IEC 61143-1:1992)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Електроизмервателни уреди. X-t записващи устройства. Част 1: Термини, определения и изисквания (IEC 61143-1:1992/A1:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Електрически измервателни уреди. X-t самопишещи регистриращи уреди. Част 1: Термини, определения и изисквания (IEC 61143-1:1992+A1:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Електроизмервателни уреди. X-t записващи устройства. Част 2: Препоръчителни допълнителни методи за изпитване (IEC 61143-2:1992)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Електрически и електронни измервателни устройства (IEC 61187:1993 с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания (ІЕС 61326-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-1: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики за чувствителни устройства/съоръжения за изпитване и измерване на незащитени по отношение на ЕМС приложения (IEC 61326-2-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още