Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-2: Изисквания за безопасност. Изисквания за функционална безопасност (IEC 61800-5-2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Безопасност на машините. Функционална безопасност на безопасно свързани електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление (IEC 62061:2005/A1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машините. Функционална безопасност на безопасно свързани електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление (IEC 62061:2005/A2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Функционална безопасност на електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление, свързани с безопасността (IEC 62061:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Изисквания за безжични системи за управление на машини (IEC 62745:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Изисквания за безжични системи за управление на машини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машините. Визуални сигнали за опасност. Общи изисквания, проектиране и изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 1: Общи принципи за взаимодействие на човека с индикаторни устройства и органи за управление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 2: Индикаторни устройства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 4: Разположение и подреждане на индикаторни устройства и органи за управление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Система от звукови и визуални сигнали за опасност и информационни сигнали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 11: Изисквания за съоръжения за напрежения над 1 000 V променливо напрежение или 1 500 V постоянно напрежение и непревишаващи 36 kV (IEC 60204-11:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Основни принципи и принципи за безопасност при взаимодействие човек-машина, маркировка и идентификация. Идентификация на клеми на съоръжения, изводни краища на проводници и проводници (IEC 60445:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-202: Специфични изисквания за електрически задействани механизми на вентили (IEC 61010-2-202:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 61496-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 2: Специфични изисквания за съоръжения, използващи активни оптоелектронни апарати за защита (IEC 61496-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 3: Специфични изисквания за активни опто-електронни защитни устройства, чувствителни към дифузно отражение (AOPDDR) (IEC 61496-3:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Поставяне на защитно съоръжение за откриване присъствието на хора (IEC 62046:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още