Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Експозиция на работното място. Измерване на експозицията при вдишване на наночастици и техните агрегати и агломерати. Използване на показатели като концентрация по брой, концентрация по площ и концентрация по маса

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Оценяване на експозицията при вдишване на наночастици и техните агрегати и агломерати

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на запрашеността от насипни материали, които съдържат или отделят вдишваеми наночастици (NOAA) и други частици, които могат да се вдишват. Част 1: Изисквания и избор на методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на запрашеността от насипни материали, които съдържат или отделят вдишваеми наночастици (NOAA) или други частици, които могат да се вдишват. Част 2: Метод с въртящ се барабан

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на запрашеността от насипни материали, които съдържат или отделят вдишваеми наночастици (NOAA) или други частици, които могат да се вдишват. Част 3: Метод с постоянна капка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на запрашеността от насипни материали, които съдържат или отделят вдишваеми наночастици (NOAA) или други частици, които могат да се вдишват. Част 4: Метод с малък въртящ се барабан

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на запрашеността от насипни материали, които съдържат или отделят вдишваеми наночастици (NOAA) или други частици, които могат да се вдишват. Част 5: Метод с вихрово вибрационно сито

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на насипни материали. Определяне на претеглена по размер фина фракция и съдържание на кристален силициев диоксид. Част 1: Обща информация и избор на методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на насипни материали. Определяне на претеглена по размер фина фракция и съдържание на кристален силициев диоксид. Част 2: Метод за изчисляване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на насипни материали. Определяне на претеглена по размер фина фракция и съдържание на кристален силициев диоксид. Част 3: Метод за утаяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за директно откриване и директно измерване на концентрацията на токсични газове и пари. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за директно откриване и директно измерване на концентрацията на токсични газове и пари. Част 2: Изисквания при работа с апарати, използвани за измерване на излагането на въздействие

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за директно откриване и директно измерване на концентрацията на токсични газове и пари. Част 3: Изисквания при работа с апарати, използвани за общо откриване на газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Въздух на работното място. Определяне на фракциите според размера на частиците за измерване на суспендираните във въздуха частици

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Процедури за определяне на концентрацията на химични агенти. Основни изисквания при изпълнение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на експозицията при вдишване на химични агенти. Стратегия за изпитване за съответствие с гранични стойности за професионална експозиция

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

Атмосфери на работното място. Част 1: Детектори на газ. Експлоатационни изисквания на детектори за токсични газове (IEC 62990-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Вземане на проби на отделили се във въздуха частици и газове в зоната на дишане на оператора. Част 2: Вземане на проби на отделилите се газове (ISO 10882-2:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още