Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на отоплителни системи. Част 3: Устройства за регулиране на електрически отоплителни системи. Модули М3-5, 6, 7, 8

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Спецификация за димни прегради

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с компресори с електрическо задвижване. Определяне на нивото на звукова мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Еластични подови покрития. Подложки от пресуван корк. Изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Еластични подови покрития. Подови плочи от корк. Изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Част 1: Изисквания за въздушни шлюзове, използващи сгъстен въздух като херметизираща или дихателна среда, заедно с изисквания за системи за дишане на кислород за целите на декомпресията.

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-100 още

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Част 2: Изисквания за безопасност при използването на смеси за дишане без въздух и техники за насищане в шлюзове за персонал и за совалки за трансфер под налягане

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-100 още

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Технически изисквания и класификация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Мед и медни сплави. Пръти за общи цели

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Пръти за механична обработка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Деформирани и недеформирани заготовки за коване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Телове за общи цели

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Профили и пръти за общи цели

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Кухи пръти за механична обработка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне съдържанието на бензен чрез газова хроматография

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Ръчно задвижвани колички за хора с увреждания. Изисквания и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още