Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Течност охлаждаща нискозамръзваща

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-19 още

Оборудване за целулозно-хартиената промишленост. Класификация, термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Машини за земни работи. Багери (ескаватори) еднокошови универсални. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Машини електрически въртящи се. Цилиндрични краища на валовете. Основни размери. Допустими въртящи моменти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Машини за уплътняване на почви, пътни основи и настилки. Валяци самоходни с пневматични гуми. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Оборудване прокатно. Станове прокатни за блокове и профили. Типове и основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Единна система по общомашиностроителна хидравлика. Акумулатори хидравлични. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Оборудване химическо. Вакуумфилтри въртящи се. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Строителни и пътно-строителни машини. Булдозери на база двуосни пневмоколесни влекачи. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Хидромеханични предавателни кутии за автомобили. Методи за стендови изпитвания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-2 още

Апаратура и обзавеждане за газонефтени геофизически изследвания. Кабелни накрайници. Типове основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Изделия металургични. Полуфабрикати. Методи за определяне на специфичното електрическо съпротивление

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Изолатори керамични прътовидни с външна арматура. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрообзавеждане на автомобили. Разединители щепселни седемклемни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 1 и 3 kV и номинален ток от 250 до 3150 А. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с призматични направляващи шпонки със закрепване върху вала. Размери на шпонките и на сеченията на каналите. Допуски

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за радиоизотопни уреди. Типове и основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още