Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/A1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/Cor.1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014/COR. 1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид "е" (IEC 60079-7:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба (IEC 60309-2:1999/A1:2005, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба (IEC 60309-2:1999/A2:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба (IEC 60309-2:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Подземни резервоари от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP). Хоризонтални цилиндрични резервоари за безнапорно съхраняване на горива на нефтена основа. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на резервоари с единична стена

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-81 още

Подземни резервоари от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP). Метод за едностранно въздействие на флуиди

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-81 още

Подземни резервоари от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP). Определяне на коефициент алфа и коефициент бета

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-81 още

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017, Cor.1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2015/A1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Щепсели, фиксирани или подвижни щепселни кутии и входни устройства за уреди за промишлени цели. Част 2: Изисквания за размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба (IEC 60309-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Бутилки за газ. Газове и газови смеси. Определяне на възпламенимост и окислителна способност при избор на изходящи отвори на вентили за бутилки (ISO 10156:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Бутилки за газ. Вентили за бутилки. Изисквания и изпитване на типа (ISO 10297:2014, коригирана версия от 2014-11-01)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още