Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Скоби свързващи с резба (u болт)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори за електродъгово заваряване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори за електродъгово заваряване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори линейни нискочестотни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Куки стоманени за изолатори за стоманобетонни стълбове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори висящи. Капи. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Калибри за капите за висящи изолатори високо напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Калибри за прътовете за висящи изолатори високо напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Арматура линейна. Шплинтове осигурителни за сферични шарнирни съединения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Шкафове командни предкилийни за РУ 6, 10 и 20 kV

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Уредби закрити разпределителни (ЗРУ) за ВН. Килии за 6, 10 и 20 kV на подстанции. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Табла за предпазители за моторни превозни средства. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Табла за предпазители за моторни превозни средства. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори трифазни двунамотъчни маслени от 25 до 1600 kVA с напрежение до 20 kV. Електрически параметри, главни монтажни размери с обща маса

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори трифазни двунамотъчни маслени от 25 до 1600 kVA с напрежение до 20 kV. Електрически параметри, главни монтажни размери с обща маса

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори силови еднофазни и трифазни двунамотъчни и тринамотъчни с номинални мощности от 2000 до 63000 kVA и номинално напрежение до 220 kV с медни или алуминиеви намотки. Електрически параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Кръстовки в електропроводи високо напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Устройство защитно за междуселищни въздушни ТT линии. Технически условия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още