Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Топлоизолация на сгради. Качествено откриване на топлинните разлики в строителните облицовки. Метод с инфрачервени лъчи (ISO 6781:1983, с промени)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Повдигнати подове без възможност за достъп

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни плочи за мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Подготовка на образци

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Правила за вземане на извадки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Определяне на размери, правоъгълност и праволинейност на предварително изработени изолации за тръби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за съоръжения и сградни и промишлени инсталации. Определяне на незначителни количества от водоразтворими хлоридни, флуоридни, силикатни и натриеви йони и pH

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Определяне на свойствата при пренасяне на водни пари на предварително изработени изолации за тръби

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Определяне на привидна плътност на предварително оформени изолации за тръби

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Определяне на коефициента на топлинно разширение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Определяне на водопоглъщане при кратковременно частично потопяване на предварително изработени изолации за тръби

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на якостта на сцепление на лепилния състав и на основното покритие към топлоизолационния материал

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на съпротивлението на разкъсване на външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) (изпитване на блокчета от порест материал)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на механичните свойства на мрежи от стъклени нишки като армировка за външни топлоизолационни комбинирани системи с мазилки (ETICS)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложения в строителството. Определяне на съпротивлението на удар на външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на съпротивлението срещу проникване на външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на експандиран полистирен. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на експандиран полистирен. Изисквания. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още