Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване на бетонна смес. Част 11: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване на разслояване със сито

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 12: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване с J-пръстен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 2: Изпитване на слягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух. Методи с налягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух. Методи с налягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 8: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване на разстилане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетонна смес. Част 9: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване с V-образна фуния

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 10: Определяне на устойчивостта на карбонизация на бетон при нива на въглероден диоксид в атмосферата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 11: Определяне на устойчивост на хлориди на бетон, еднопосочна дифузия

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 12: Определяне на устойчивостта на карбонизация на бетон. Метод на ускорена карбонизация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантен модул на еластичност при натиск

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 14: Полуадиабатен метод за определяне на топлина, отделена от бетона по време на неговото втвърдяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 15: Адиабатен метод за определяне на топлина, отделена от бетона по време на неговото втвърдяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още