Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Разстояния между въздушни и кабелни съобщителни и радиотранслационни линии и окръжаващи ги обекти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Конзоли за радиотранслационни мрежи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Съединители антенни за радиоприемници и телевизионни приемници

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Изолатор антенен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Радиоразпръскване на УКВ-ЧМ. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Антени приемни за телевизия и УКВ - ЧМ радиоразпръскване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Високоговорители електродинамични с директно излъчване. Общи технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фидери външни проводникови за антени

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Радиотелефони с ъглова модулация за сухопътни подвижни служби. Типове, основни параметри, общи технически изисквания и методи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Радиотелефони с ъглова модулация за сухопътни подвижни служби. Типове, основни параметри, общи технически изисквания и методи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Радиосмущения от съоръжения съобщителни проводникови. Допустими нива. Методи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Приемници телевизионни. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Приемници телевизионни. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Лампи електронни приемно-усилвателни. Методи за измерване на входните и изходните съпротивления и капацитети в обхвата 30 до 300 MHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Изделия радиоелектронни битови. Опаковка, транспорт и съхранение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Регулатори за линейност на хоризонталното отклонение на телевизионни приемници. Общи технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Трансформатори изходни за вертикално отклонение на телевизионни приемници. Общи технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Апаратура радиоелектронна битова. Показатели за надеждност и методи за определителни изпитвания на надеждност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още